Burma – Phần I – Yangon – London của Đông Nam Á

ĐẾN BURMA MÀ TÌNH CỜ

Tháng 9 không phải mùa đẹp nhất ở xứ Burma. Nhưng sự ẩm ương của trời đất cũng đủ để níu chân những kẻ lữ hành, để chuẩn bị cho sự trở lại không xa.

206 Continue reading

Advertisements