Malay diary – Episode 3 – Khám phá mới

Sau một số cơn trầm uất đáng kể, bây giờ nó mới có đủ tâm trí để hồi tưởng lại câu chuyện của năm ngoái. Tính ra nó cũng chỉ mới về được hơn 3 tuần, nhưng cảm giác như 3 tháng. Mọi thứ cứ trôi đi như tàu hết lửa…

UUM – Universiti Utara Malaysia – nơi nó đã “sống – học tập – làm việc” hơn một tháng qua. Cũng không hẳn là trường mà giống 1 cái campus hơn vì trong đấy có rất nhiều colledge về business nằm ở Sintok, Kedah. Trường này có một đặc điểm rất là đặc biệt là nằm ở giữa… RỪNG, vì vậy nó rất là xanh và rộng. Cũng giống như nó, những cuộc đối thoại đầu tiền giữa những đứa interns – ngoài chuyện hỏi han mày tên gì, từ đâu tới, học hành như nào, tình trạng ra sao… – thì thường là về những đặc điểm lạ thường của UUM.

Photobucket Continue reading

Advertisements