Linh tinh đầu tuần

1. 1, 2, 3 lên dĩa!


Photobucket


2. Khi nhà bạn không có cây!

Photobucket

Photobucket

3. Ru con ngủ ru ca mẹ luôn!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

4. Ây dza! Tận dụng đến cả cái lỏi giấy luôn!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

5. Kiểu này thì khỏi sợ té ban đêm nhé!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

6. Cẩn thận bữa ăn nhe! 1 cách để giúp bạn healthy 😀

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

7. Ôi yêu quá xe đạp ơi!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tuần này TYM dẫn bạn đi lang thang gặp vài ý tưởng linh tinh để xem bạn có nảy ra ý tưởng nào lang tang không nhé! Sắn tay áo lên nào!


Advertisements

1 thought on “Linh tinh đầu tuần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s