Linh tinh đầu tuần

1. 1, 2, 3 lên dĩa!


Photobucket


2. Khi nhà bạn không có cây!

Photobucket

Photobucket

3. Ru con ngủ ru ca mẹ luôn!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

4. Ây dza! Tận dụng đến cả cái lỏi giấy luôn!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

5. Kiểu này thì khỏi sợ té ban đêm nhé!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

6. Cẩn thận bữa ăn nhe! 1 cách để giúp bạn healthy 😀

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

7. Ôi yêu quá xe đạp ơi!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tuần này TYM dẫn bạn đi lang thang gặp vài ý tưởng linh tinh để xem bạn có nảy ra ý tưởng nào lang tang không nhé! Sắn tay áo lên nào!


Advertisements