7 ý tưởng “biết đi”

1. Bồn rửa di động

Với 1 chút xíu cải tiến thôi, chiếc bồn rửa chén của chị em mình đã có thêm một công năng nữa là chậu chứa nước, tha hồ mang con nước đi khắp nơi nhé!
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://www.tuvie.com

2. Song kiếm hợp bích
Photobucket
Photobucket
Photobucket

http://www.yankodesign.com

3. Văn phòng đi động

Photobucket
Photobucket
http://www.designyoutrust.com

4. Ping pong mini

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://www.fubiz.net

5. Chiếc đĩa no tròn

Vừa tiện lợi, nhanh chóng lại không sợ vỡ!

Photobucket

Photobucket

http://www.yankodesign.com

6. Bạn thân của chàng

No comment!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://www.yankodesign.com

7. Sóng đôi

Ý tưởng này sẽ giúp ích cho bạn nào đang có ý định mở quán “Starbucks mini” ở Việt Nam đây!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

http://www.yankodesign.com

Tuần mới năng động hơn với những ý tưởng biết đi nhé!

<center>
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=take-away-sink4.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/take-away-sink4.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=take-away-sink3.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/take-away-sink3.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=take-away-sink2.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/take-away-sink2.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=take-away-sink1-tuviecom.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/take-away-sink1-tuviecom.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=TakeAwayStoolFunction.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/TakeAwayStoolFunction.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=broadhongcom.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/broadhongcom.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo6-550×402-fubiznet.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo6-550×402-fubiznet.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo5-550×418.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo5-550×418.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo4-550×550.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo4-550×550.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo3-550×550.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo3-550×550.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo2-550×550.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo2-550×550.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=artengo-550×550.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/artengo-550×550.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=airdish-yankodesign.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/airdish-yankodesign.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=airdish21.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/airdish21.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=carzor01-yankodesigncom.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/carzor01-yankodesigncom.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=carzor02.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/carzor02.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=carzor03.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/carzor03.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=carzor04.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/carzor04.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=carzor05.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/carzor05.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=oneplus2-yankocom.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/oneplus2-yankocom.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=oneplus3.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/oneplus3.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=oneplus4.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/oneplus4.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
<a href=”http://s562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/?action=view&current=oneplus5.jpg&#8221; target=”_blank”><img src=”http://i562.photobucket.com/albums/ss61/phuvuthuchan/TYM-Han-noel/oneplus5.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Photobucket”></a><br /><br />
</center>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s