Cùng TYM khám phá online survey trên esurveypro.com nào!

TYM đang muốn làm giàu. Thế là cả nhà mình ngồi brainstorming xem có cách nào biến giấc mơ thành sự thật không. Sao mình không thử kinh doanh bán mì nhỉ? Ai ở Sài gòn này chưa từng ăn bánh mì chứ? Good idea! Nhưng tiệm bánh mì ở Sài Gòn này thì vô số kể, làm sao để khác biệt với họ đây?

TYM quyết định thực hiện một nghiên cứu nhỏ về Thói quen ăn bánh mì ở Sài Gòn để tìm xem còn nhu cầu nào bị bỏ ngỏ.

Đầu tiên TYM cần xác định một vài thông tin sau:

–         Mục đích của nghiên cứu: tìm ra những nhu cầu còn bỏ ngỏ của người tiêu dùng

–         Loại khảo sát: định tính

–         Số lượng mẫu: 30 người

–         Đối tượng khảo sát: 18 – 45 tuổi, thu nhập khá, đã từng ăn bánh mì. (đây là phân khúc thị trường mà TYM muốn nhắm đến)

–         Phương pháp khảo sát: online survey

Bước đầu đã xong. Tiếp theo, TYM ghé thăm website 00 và tạo một tài khoản để được sử dụng dịch vụ làm online survey miễn phí tại đây.
001

02

Chỉ sau vài giây TYM đã có thể tạo survey mà không cần mail xác nhận.

Now let’s start!

03

04

Bây giờ thì cài đặt một số tuỳ chọn trước khi thiết kế

05

06

07

08

Tiếp theo là phần thiết kế câu hỏi

09

10

11

12

Bây giờ để quản lý bảng câu hỏi vừ mới tạo TYM click vào dòng chữ xanh Manage surveys trên hàng chữ đỏ

13

14

15

Để xuất link, TYM có 4 lựa chọn sau:

16

17

18

19

Nếu chọn cách thứ 4, thì TYM phải làm thêm những bước sau:

20

21

22

23

24

25

26

27

Nếu chọn cách thứ 4, thì TYM phải làm thêm những bước sau:

Để survey available, TYM phải cài đặt trạng thái mở cho survey trước khi xuất link

28

Survey của TYM đây !

Sau khi cho chạy survey trong vòng 2 ngày, TYM thu được kết quả như sau

29

Một vấn đề xảy ra là sai khi survey « on air » được 2 ngày thì TYM phát hiện có vấn đề trong câu trả lời và cần chỉnh sửa. Tuy nhiên TYM chỉ có thể sử câu hỏi, còn nếu muốn sửa câu trả lới thì phải delete kết quả trả lời của câu hỏi đó

30

Vì vậy bạn cần phải xem xét kỷ bảng câu hỏi trước khi cho on air nhé !

Ngoài việc cho chạy online survey, TYM còn thiết kế một cái poll nhỏ (giống dạng câu hỏi để vote í !) cũng trên esurveypro.com

31

32

33

34

Click “Save & Continue” để xuất link

35

36

Sau đó click vào “Manage Polls” ở bên trái màn hình để thay đổi trạng thái của poll

37

38

Và đây là Poll của TYM!

Giờ thỉ hãy bắt tay vào tạo online survey cho chính bạn nhé!

Advertisements